CERTYFIKATY

 

Od 1 lipca 2016 r. obowiązuje GLOBALGAP version 5 (2017) jako podstawa do certyfikacji systemu.

Jest to niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Standard GLOBALGAP powstał pierwotnie pod nazwą EUREPGAP w 1997 r. jako inicjatywa grupy roboczej sieci handlu detalicznego zrzeszonych w organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) w celu wypracowania wspólnych procedur oraz jednolitego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej GAP (Good Agricultural Practice) i zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

GLOBALG.A.P. jest dobrowolnym standardem międzynarodowym, w skład którego wchodzą m.in.:

  • Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie (ang. GLOBALG.A.P. IFA)
  • Ocena ryzyka dotycząca praktyk społecznych (ang. GRASP)
  • GLOBALG.A.P. Łańcuch Dostaw (ang. GLOBALG.A.P. CoC)

Standard GLOBALG.A.P. jest zbiorem wymagań skierowanych do rolniczej produkcji pierwotnej. Stanowi podstawę do certyfikacji w celu rzetelnego zapewnienia spełnienia wymagań przedstawionych w standardzie.

Wdrożenie standardu GLOBALG.A.P. IFA jest zapewnieniem dla konsumentów oraz partnerów handlowych o sposobie prowadzenia upraw, który zakłada minimalizowanie szkodliwego oddziaływania zabiegów rolniczych na środowisko, zmniejszenie zużycia środków chemicznych oraz gwarantem odpowiedzialnego podejścia i podejmowania działań w celu zapewniania bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa żywności.