PODŁOŻE POPIECZARKOWE

Podłoże popieczarkowe

Podłoże po uprawie pieczarek stanowi odpadowy materiał organiczny z pieczarkarni. Po sześciu tygodniach cyklu uprawowego pieczarki do środowiska przekazywana jest znaczna ilość zużytego podłoża. Zużyte podłoże popieczarkowe jest cennym materiałem bogatym w materię organiczną oraz łatwo dostępne dla roślin składniki pokarmowe. Skład chemiczny podłoża popieczarkowego przedstawia tabela poniżej.

Składnik podłoża Średnia zawartość składnika Wymogi DU236/2004
     
Sucha masa
 ok. 33%  –
 Substancja organiczna [% s.m.]   ok. 30%   –
 Składniki mineralne [% s.m.]   ok. 70%   –
 Makroelementy w s. m. [g ∙ kg-1]   wymogi min. 
 Azot ogólny (N)
 ok. 20  5
 Potas ogólny (K)
 ok. 15  1
 Fosfor ogólny (P)
 ok. 10  3
 Wapń ogólny (Ca)
 ok. 100  –
 Magnez ogólny (Mg)
ok. 5  – 
Sód ogólny (Na)
ok. 2
 Mikroelementy i metale w s. m. [mg ∙ kg-1]    wymogi max.
 Żelazo (Fe)  ok. 2000  –
 Mangan (Mn)  ok. 300  –
 Cynk (Zn)  ok. 200  1500
 Miedź (Cu)  ok. 40  400
 Ołów (Pb)  ok. 5  100
 Kadm (Cd)  ok. 1,5  3
 Nikiel (Ni)  ok. 8  30
 Chrom (Cr)  ok. 5  100

Z wartości podanych w tabeli wynika, że po zakończeniu uprawy pieczarki podłoże zawiera 33% suchej masy oraz że w 1 kg suchej masy znajduje się przeciętnie 20 gram azotu ogólnego. Oznacza to, że w jednej tonie takiego podłoża znajduje się 6,6 kg azotu. Przy określaniu wielkości nawożenia przyjmuje się, że maksymalna dawka azotu na hektar wynosi 170 kg. W związku z powyższym na jeden hektar pola można zastosować do ok. 25,8 ton podłoża. Zaleca się stosowanie podłoża popieczarkowego wiosną i jesienią.
Podłoże popieczarkowe produkowane jest z naturalnych surowców jakimi są najwyższej jakości słoma pszenna lub żytnia, obornik kurzy i koński oraz gips.
Odpowiednio przygotowane zaleca się do wykorzystania jako nawozu organicznego w warzywnictwie, sadownictwie, przy zakładaniu i utrzymywaniu terenów zieleni miejskiej oraz w uprawach polowych.
Badania jednoznacznie wykazują, że stosowanie zużytego podłoża popieczarkowego wywiera korzystny wpływ na poprawę właściwości fizykochemicznych i biologicznych gleb. Zawiera nawet do 20% wapna nawozowego, więc niezależnie od pH ma właściwości odkwaszające glebę. Z tego względu zużyte podłoże popieczarkowe jest szczególnie polecane do stosowania na gleby lekkie, piaszczyste i kwaśne, a więc charakterystyczne dla obszaru Polski
Podłoże popieczarkowe jako nawóz organiczny, stosowane w takiej samej dawce jak obornik wnosi do gleby większe ilości makroskładników. Jeden metr sześcienny podłoża popieczarkowego zawiera taką ilość składników odżywczych, która odpowiada 2-3 m³ świeżego obornika. W przeciwieństwie do zwykłego obornika podłoże popieczarkowe nie posiada nieprzyjemnego zapachu oraz zdolnych do kiełkowania nasion chwastów, czy też jaj pasożytów jelitowych mogących potencjalnie występować w świeżym oborniku.